Schemų ruošimas ir tvirtinimas

 
  • Suderinimas su klientu;
  • Matmenų patikrinimas inspektuojant krovinį;
  • Atliekami skaičiavimai bei parengiamieji krovos bei tvirtinimo schemos paruošimo darbai;
  • Schemų suderinimas su geležinkelių administracijomis;
Susisiekite su mumisGalerija